HİZMETLERİMİZ / Atıksu Çekimi

Evsel nitelikli atıksuların ve arıtma çamurlarının arıtma tesisilerine vidanjörler ile taşınması,

Vidanjörler ile her nevi atıksuyun ve akışkanların çekimi

Atıksuların vidanjörle çekimleri

Firmamız tarafından yapılmaktadır.