VİDANJÖR KUKA Çekmeköy

FirmamıÇekmeköy İlçesine hizmet vermektedir. 

Atıksu, yağmursuyu alt yapı tesislerinin temizliği, genel 

kanalizasyon donanımı (muayene bacası-kontrol 

bacası) temizlikleri Vidanjörler ve kanal açma araçları 

ile, ;

– OSB’lerde,
– Alışveriş Merkezlerinde,
– Otel ve Restaurant İnşaat Şantiye Alanlarında,
– Metro, Tünel, Köprü vb. İnşaa Alanlarında,
– Depo ve Antrepolarda,
– Fabrika Sahalarında, atıksu, yağmursuyu altyapı 

tesislerinin temizliği, hatlardaki tıkanıklıkların açılması, 

kanalizasyon sistemi donanımlarının genel bakımı ve 

temizliği hizmetlerini kapsamaktadır.