VİDANJÖR-KUKA Maltepe

Firmamız, Adalar İlçesine hizmet vermektedir. 

Atıksu, yağmursuyu alt yapı tesislerinin temizliği, genel kanalizasyon donanımı (muayene bacası-kontrol bacası) temizlikleri Vidanjörler ve kanal açma araçları ile, ;

– OSB’lerde,
– Alışveriş Merkezlerinde,
– Otel ve
Restaurant İnşaat Şantiye Alanlarında,
– Metro, Tünel, Köprü vb. İnşaa Alanlarında,
– Depo ve Antrepolarda,
– Fabrika Sahalarında, atıksu, yağmursuyu altyapı tesislerinin temizliği, hatlardaki tıkanıklıkların açılması, kanalizasyon sistemi donanımlarının genel bakımı ve temizliği hizmetlerini kapsamaktadır.